Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet Juni 2019
HYRESFÖRHANDLING GÖTEBORG/MÖLNDAL 2019
Förhandlingsarbetet mellan parterna Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och Fastighets-ägarna Göteborg Första Regionen är nu klart. Uppgörelsen innebär att Bostjärnans fastigheter från och med 1 april 2019 kommer att få en hyresjustering på mellan 2,0 och 2,5 procent. Den nya hyran framgår av era hyresavier för tredje kvartalet 2019. Då den nya hyran gäller from 1 april innebär detta en retroaktiv hyra för andra kvartalet. Den retroaktiva hyran kommer att tas ut med lika belopp under juli, augusti och september månad.

 
ÖPPETTIDER OCH VIKARIE UNDER SOMMAREN
Vi kommer att ha öppet på kontoret som vanligt hela sommaren med undantag av den 25-26/7, 29/7 och den 2/8 då kontoret är stängt. Dessa fyra dagar kommer växeln vara öppen mellan kl. 08.00 – 10.00. Ni når dock fastighetsskötarna som vanligt på telefon 031 – 25 08 24 även dessa dagar och vid akuta ärenden dagtid så ring dem.

En del av er kanske redan har träffat Robert Olsson ute i fastigheterna. Robert kommer att hjälpa våra ordinarie fastighetsskötare under sommaren. Vi hälsar Robert välkommen och hoppas att fastighetsskötseln skall rulla på som vanligt. Det är dock viktigt att vara medveten om att många av våra leverantörer har semester och stängt och vissa arbeten kommer därför att ta längre tid än vanligt.

 
PORTTELEFON GÖTEBORGSVÄGEN 125, SÖRGÅRDSGATAN 4 OCH  FREDÅSGATAN 1
Vi har under en längre tid fått frågan från er som bor i dessa fastigheter om möjlighet att låsa även porten mot Sörgårdsgatan 4. Vi har inte velat göra detta utan en fungerande porttelefonlösning. Vi har nu hittat en lösning med en porttelefon som kommer att ringa upp de telefonnummer som ni hyresgäster lämnar till oss och vi programmerar in i porttelefonen. Detta innebär att ni kommer att kunna svara och öppna porten till gården på Sörgårdsgatan 4 med era egna telefoner. Fässbergs El kommer att påbörja arbetet med att montera denna porttelefon under september. Samtidigt som vi gör detta kommer vi även att byta ut befintliga porttelefoner på Göteborgsvägen 125 som vi under den sista tiden haft mycket problem med. Detta innebär att för hyresgästerna på Göteborgsvägen 125 kommer era egna telefoner att ersätta de väggfasta porttelefonerna helt och hållet. På Sörgårdsgatan 4 och Fredåsgatan 1 kommer de befintliga porttelefonerna fortsätta att fungera som vanligt för respektive trapphusport, medan era egna telefoner kommer att kunna användas för att svara och öppna då någon ringer på porten in till gården.
 

FRÅN SKATTEVERKET ANGÅENDE FOLKBOKFÖRING
Skatteverket har bett oss informera våra hyresgäster om att det är viktigt att vara folkbokförd på rätt adress och enligt Folkbokföringslagen skall man vara folkbokförd där man anses vara bosatt vilket är där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten.

Det officiella lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på din ytterdörr. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan. Från den 1 juli 2018 kan det i vissa fall vara straffbart att vara folkbokförd på fel adress.

 
PROBLEM MED TVÄTTSTUGOR
Vi har från många håll fått klagomål på att tvättstugorna inte sköts ordentligt. På vissa ställen är det att det inte städas ordentligt och på andra ställen är det folk som bokar tider som de inte utnyttjar. Vi vill därför påminna er om lite regler som gäller i tvättstugan:
  • Eftersom vår indelning av tvättpass inte alltid stämmer överens med våra hyresgästers arbetstider eller andra vardagsrutiner har vi bestämt att den som har bokat ett tvättpass måste ha rätt att disponera hela tvättpasset utan att riskera att någon annan lägger beslag på tvättstugan.
  • Gör rent tvättmedelsfack, filter till torktumlare och avfuktare, maskiner, golv och andra ytor och utrymmen som du har använt.
  • Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i när du skall tvätta.
  • Efter tvättidens utnyttjande flytta bokningscylindern till ny tvättid eller sätt den i parkeringsläget.
Våra fastighetsskötare kommer under de närmsta veckorna se över städmaterial som finns till ert förfogande och är det något ni saknar så hör av er till oss!

 
TUFFARE REGLER MOT OLOVLIG ANDRAHAND, BYTEN OCH SVARTHANDEL
Den 13 juni beslutade Riksdagen om nya regler mot svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2019. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Vi ser detta som mycket positivt då det idag är en situation där hyresmarknaden är så svår att många av er är rädda att lämna era lägenheter även om ni egentligen inte behöver dem. Detta leder till en ond cirkel där många inte har möjlighet att få ett förstahandskontrakt och ett tryggt boende. Vi tycker även att det är viktigt att ni vet vad som gäller. Vi kommer att lägga ut lite mer information på vår hemsida till hösten, men är ni nyfikna så kan ni läsa mer på Regeringens hemsida (www.regeringen.se), Proposition 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt.
 

NY HYRESGÄSTENKÄT HÖSTEN 2019
Nu är det snart 3 år sedan vi senast bad om er medverkan att tycka till i hyresgästenkäten. Era åsikter är mycket viktiga för oss och svaren från 2016 har varit till stor hjälp i vårt arbete att förvalta boendet efter era synpunkter. Vi kommer nu återigen att be om er hjälp och ni kommer troligtvis under hösten att få en hyresgästenkät från AktivBo. Vi är intresserade av hur ni ser på Ert boende, den service ni får, vad ni tycker om de förbättringar som har blivit gjorda samt vad ni har för önskemål framledes. Ju fler som svarar desto bättre uppfattning får vi om vilka åtgärder ni önskar att vi vidtar och vi hoppas därför på många svar från våra engagerade hyresgäster!


Vi på Bostjärnan önskar Er alla en härlig sommar!
Copyright © 2020 - Bostjärnan AB
All rights reserved.