Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet Mars 2019
HYRESFÖRHANDLING GÖTEBORG/MÖLNDAL 2019
Tyvärr är hyresförhandlingarna för 2019 ännu inte klara och vi aviserar därför oförändrad hyra även för andra kvartalet. Eventuell hyreshöjning under första och andra kvartalet debiteras retroaktivt.


FARLIGT AVFALLSBILEN

Passa på att lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall när Farligt Avfallsbilarna kommer till ditt område. Observera att bilarna tar emot smått farligt avfall från privatpersoner, inte stora saker som kyl, frys och TV-apparater eller stickande/skärande avfall och läkemedel (sistnämnda lämnas till apoteket). Schema för när Farligt Avfallsbilen bifogas informationsbladet och det finns även på www.goteborg.se/farligtavfallbilen. Passa även på att lämna t.ex. kläder, porslin eller lampor till välgörenhet då Emmaus lastbilar följer med på Farligt Avfallsbilarnas turer.


FREDÅSGATAN 1, GÖTEBORGSVÄGEN 125 & SÖRGÅRDSGATAN 4 – NY FJÄRRVÄREMCENTRAL

Vi har under en längre period haft problem med att fjärrvärmecentralen på Fredåsgatan 1 (som även förser Göteborgsvägen 125 och Sörgårdsgatan 4 med värme och varmvatten) inte fungerar riktigt som den ska. Vi hade hoppats att kunna byta den då det blivit lite varmare utomhus, men då den nu strular rejält vågar vi inte vänta så länge. Ny fjärrvärmecentral är därför beställd och kommer vecka 14. Detta innebär att värme och varmvatten inte kommer att fungera under vissa tider den veckan. Ni får mer detaljerad information så fort vi får denna från Mölndal Energi.

Samtidigt som vi installerar den nya fjärrvärmecentralen så kommer vi även att sätta upp ett antal temperaturloggrar i lägenheter runt om i fastigheten. Detta för att vi skall försäkra oss om att det är rätt temperatur i lägenheterna och att vi får så jämn temperatur som möjligt i fastigheten.


VÄSTRA KEILLERSGATAN 9 – CYKEL- OCH BARNVAGNSRUM

I enkäter och direkt till oss så har vi fått information om att ni vill ha mer plats för cyklar och barnvagnar i fastigheten på Västra Keillersgatan 9. För att tillgodose detta har vi tömt det gamla skyddsrummet i källaren och vi kommer att ställa in cykelställ och justera belysningen i utrymmet. För att det skall fungera att köra in cyklar och barnvagnar i källaren så behöver vi dock även byta källardörren på gaveln. Denna är beställd och så fort denna är bytt är det bara till att börja använda det nya cykel- och barnvagnsrummet.


ORUSTGATAN 6 OCH WADMANSGATAN 6 - LÅSSYSTEM

Nya låssystem till allmänna utrymmen är beställda till Orustgatan 6 och Wadmansgatan 6. Här kommer vi att testa ett nytt system som heter Iloq. Till Orustgatan 6 är det även beställt ett traditionellt låssystem till lägenheterna. Dessa system kommer under våren och ni kommer att få mer information snart om hur själva låsbytena kommer att gå till.


ROSENSKÖLDSGATAN 7 – MÅLNING FÖNSTER

På Rosensköldsgatan 7 är målning av fönster på baksidan beställt och preliminär start för detta arbete är någon gång under maj månad.Vi på Bostjärnan önskar Er alla en trevlig vår!


Copyright © 2020 - Bostjärnan AB
All rights reserved.