Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet Juni 2018
BOSTJÄRNANS INTEGRITETSPOLICY
Den 25 maj infördes EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Bostjärnan värnar om din integritet och vi vill att du skall vara medveten om hur vi, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi vill därför att du går in på vår hemsida och läser vår nya integritetspolicy som beskriver detta. Har du inte möjlighet att gå in och läsa den på vår hemsida så hör av dig till oss så skickar vi en kopia per post eller mejl. Läs även gärna på www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.


NY TELEFONVÄXEL OCH ÄNDRADE NUMMER

Den 19 juni byter vi vår telefonväxel och vissa telefonnummer. Kontorets växelnummer kommer liksom tidigare att vara 031 – 18 94 37 och fastighetsskötarna nås även fortsättningsvis på 031 – 25 08 24. Har du däremot använt något direktnummer till någon av oss så kan det hända att dessa inte kommer att fungera då vissa av dessa nummer byts ut. Likaså kommer fastighetsskötarnas mobilnummer inte alltid att vara aktiva och för att vara säker på att komma fram till rätt person så ber vi dig att använda deras nummer enligt ovan. Detta nummer kommer under fastighetsskötarnas arbetstider alltid att vara kopplad till någon av deras mobilnummer.  

 
VI ÖNSKAR NYA HYRESGÄSTER VÄLKOMNA!
Från den 30 juni 2018 ingår Fredåsgatan 8 i Mölndal i Bostjärnans fastighetsbestånd och vi önskar de boende i denna fastighet välkomna som kunder hos Bostjärnan! Vi kommer efter sommaren att bjuda in er till en informationsträff och återkommer med mer information om detta.

 
VI ÄR MÅNA OM DIN TRYGGHET - BRANDSKYDDSKRAV
Vi är måna om din säkerhet och trygghet och i vissa fastigheter har vi problem med dörrmattor, barnvagnar, leksaker, möbler, elektronik, etc. i trapphus och källar- och vindsgångar. Om t.ex. en barnvagn i ett trapphus börjar brinna så blir trapphuset rökfyllt väldigt snabbt och den huvudsakliga utrymningsvägen är då avstängd. Vi är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldiga att säkerställa att trapphus, källar- och vindsgångar är fria från hindrande och brännbara föremål. Hittar vi föremål i trapphus så tar vi hand om dessa och förvarar dem i tre månader. Under denna tid kan de hämtas ut hos Bostjärnans fastighetsskötare mot en administrationskostnad som läggs på hyran. Hämtas föremål inte ut så slängs de. Vad gäller omärkta  föremål i vinds- och källargångar så slängs dessa omgående.

 
TVÄTTIDER I VISSA FASTIGHETER PÅ HISINGEN
För att förbättra möjligheterna att få tvättider så kommer vi att ändra så att det i vissa fastigheter där det tidigare endast varit två tvättpass per dag nu blir tre pass. Detta gäller Ullmansgatan 1, Douglasgatan 21, Guldpokalsgatan 1 och Nordanvindsgatan 2. Bifogat detta informationsbrev får ni mer specifik information om denna ändring.
 

HYRESGÄSTER ÄR MISSGYNNADE!
Inför valet i september kan det finnas anledning att fundera på, och kanske också fråga era politiker om, varför boende i hyresrätt är missgynnat i jämförelse med bostadsrätt och egna hem. Staten bidrar med i runda tal 1000 kr i månaden (ca 30 mdr kr) till de boende i varje bostadsrättslägenhet och egna hem i form av skattereduktion för ränteavdrag. Någon motsvarande skattelättnad finns inte för de som bor i hyresrätt. Varför kan man verkligen undra, inte minst utifrån andra statistiska uppgifter som säger att bostadsrättsinnehavare och villaägare genomsnittligen har högre inkomster än de som bor i hyresrätt?!


Vi på Bostjärnan önskar Er alla en trevlig sommar!
Copyright © 2020 - Bostjärnan AB
All rights reserved.