Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet September 2017
VI VÄLKOMNAR DAVID FRANTZICH SOM ANSTÄLLD
En hel del av Er har säkert redan träffat David Frantzich som har jobbat som vikarierande fastighetsskötare under ca 6 månader. Magnus Leanderson som David har vikarierat för har nu sagt upp sig och from 1 september 2017 så är David anställd hos oss. Vi tackar Magnus för de 13 åren som fastighetsskötare och välkomnar David!

 
SAMMANFATTNING AV KUNDENKÄTEN
Som vi lovat i tidigare informationsblad så har vi nu gjort en sammanställning av resultaten från hyresgästenkäten som utfördes under hösten 2016. Denna sammanfattning bifogas detta informationsblad och vi hoppas att Ni tycker att det är intressant läsning. Vi tycker det är mycket glädjande att så många av Er trivs i Era lägenheter och med Bostjärnan! Vi vill dessutom återigen tacka för att Ni hjälper oss att utvecklas och bli bättre genom att svara på våra enkäter!
 

NYTT DATASYSTEM OCH HEMSIDA
Vi håller inom Bostjärnan på att byta ut vårt gamla datasystem och den del som gäller hyresadministrationen är klar. Detta har Ni kanske märkt då t.ex. utseendet på hyresavierna ändrats. Nästa del i projektet är att vi kommer att göra om hemsidan och väva ihop denna med vårt övriga system. För Er som hyresgäster innebär detta dels att hemsidan får nytt utseende dels att ni under året kommer att få möjlighet att registrera Er på ’Mina sidor’ på hemsidan. På ’Mina sidor’ kommer Ni bl.a. att kunna se uppgifter om Er lägenhet (t.ex. hyresinbetalningar, OCR-nummer osv.) och göra felanmälningar. När denna del av systemet är klar kommer Ni att få mer information från oss.
 

KÄLLSORTERING
Med anledning av att vi, i hyresenkäten, erhållit önskemål om utvidgad källsortering vill vi informera om vår syn på detta. Vi är ett långsiktigt fastighetsbolag och vill även se miljöarbetet på lång sikt dvs. det viktigaste är inte att kunna visa snabba resultat av hur duktiga vi är på att sortera utan det viktigaste är slutmålet. Med anledning av detta anser vi att, istället för sortering av samtliga fraktioner i varje fastighet, bör det byggas kompletta återvinningsstationer vid strategiska platser som vid mataffärer m.m. Istället för att ett flertal olika fordon skall hämta respektive avfallsfraktion vid varje fastighet tar Ni som konsument med Er emballage t.ex. då Ni går och handlar och detta leder till minskade transporter till varje fastighet samt att det kanske på sikt även kan inbjuda till lite protester mot emballagehysterin. Detta innebär att vi lägger över en del av miljöarbetet på Er konsumenter, vilket vi tror är långsiktigt rätt för miljön. Detta leder även till att producenterna tvingas ta sitt ekonomiska ansvar och att de pengar som ni, som konsumenter, redan betalar till dem för återvinning vid inköp av vissa varor används på rätt sätt. Om vi erbjuder sortering av fraktioner som faller under producentansvaret kommer ni som konsumenter att få betala två gånger dvs. dels vid köp av varan dels på hyresavin. Med hänvisning till ovanstående har vi i våra fastigheter som mål att ha endast tre avfallsfraktioner bestående av ”Bioavfall”, ”Tidningar och broschyrer” samt ”Restavfall”.

 
BILJETTER TILL ISHOCKEY!
Vi lottar ut 8 biljetter (2 per vinnare)  till Frölunda Indians mot Linköping HC lördagen den 25 november. Om ni är intresserade av att delta i detta lotteri anmäl intresse till kontoret via mejl goteborg@bostjarnan.se eller per telefon 031 -18 94 37.
Copyright © 2020 - Bostjärnan AB
All rights reserved.