Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet Mars 2017
HYRESFÖRHANDLING GÖTEBORG/MÖLNDAL 2016/2017
Förhandlingsarbetet mellan parterna Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och Fastighets-ägarna Göteborg Första Regionen är nu klart. Förhandlingsresultatet innebär att hyran höjs med 1,0 % - 2,6 % för 2016 och 2017 i våra Göteborgsfastigheter och med 0,8 % för 2017 i Mölndal. I Göteborg gäller den nya hyran from 1 april 2017 och i Mölndal från den 1 januari 2017. Detta innebär en retroaktiv höjning för januari, februari och mars för Er som bor i Mölndal. Den retroaktiva höjningen kommer att tas ut under april, maj och juni månad.

 
NYTT DATASYSTEM
Vi håller inom Bostjärnan på att byta ut vårt gamla datasystem och den del som gäller hyresadministrationen är nu klar. Detta har Ni kanske märkt då t.ex. utseendet på hyresavierna ändrats. Nästa del i projektet är att vi kommer att göra om hemsidan och väva ihop denna med vårt övriga system. För Er som hyresgäster innebär detta dels att hemsidan får nytt utseende dels att ni under året kommer att få möjlighet att registrera Er på ’Mina sidor’ på hemsidan. På ’Mina sidor’ kommer Ni bl.a. att kunna se uppgifter om Er lägenhet (t.ex. hyresinbetalningar) och göra felanmälningar. När denna del av systemet är klar kommer Ni att få mer information från oss.
 

SAMMANFATTNING AV KUNDENKÄTEN
Sammanfattningen av kundenkäten som Ni svarade på i höstas är tyvärr ännu inte klar och istället för att Ni, som utlovat, får den med detta informationsblad så kommer vi att dela ut den separat så fort de är färdigtryckta.  


GULDPOKALSGATAN 1 – UPPRUSTNING AV GÅRDEN
Företaget Utetjänst har nu påbörjat arbetet med att dränera om fastigheten på gårdssidan av Guldpokalsgatan 1 samt göra om utemiljön till dito. Arbetet beräknas ta ca 5 veckor totalt.

 
HÅLLBART SAMHÄLLE - VATTEN
Enligt föreningen Svenskt Vatten förbrukar vi i Sverige i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn. Av dessa används 60 liter för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 30 liter för disk, 20 liter för tvätt, 10 liter för mat och dryck och 10 liter för övrigt. Vad gäller vatten så är det inte bara det att vi använder våra vattenresurser som är problemet utan även energiåtgången och det faktum att vi spolar ut en mängd skräp och farliga kemikalier med vårt använda vatten påverkar miljön. Längre ner på informationsbladet får Ni lite tips på saker Ni kan göra för att hjälpa till.


EARTH HOUR DEN 25 MARS
Den 25 mars 2017 kl. 20.30 – 21.30 är det dags för Earth Hour igen. Earth Hour startades av bland andra WWF i Sydney år 2007 som ett sätt att skapa uppmärksamhet kring energi- och klimatfrågor. Manifestationen har vuxit snabbt under åren och 2016 deltog tusentals städer i 178 länder. Ikonbyggnader som Operahuset i Sydney, Egyptens pyramider och Jesus-statyn i Rio släcks. I Sverige deltog förra året bl.a. 84 procent av Sveriges kommuner. Årets manifestation sätter extra fokus på mat, konsumtion, livsstil och global rättvisa. Vi uppmanar alla Bostjärnans kunder att delta i manifestationen för vårt klimat genom att släcka belysningen under Earth Hour! För mer information se www.wwf.se/earthhour.


HÅLLBART SAMHÄLLE – VATTEN
Enligt föreningen Svenskt Vatten förbrukar vi i Sverige i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn. Av dessa används 60 liter för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 30 liter för disk, 20 liter för tvätt, 10 liter för mat och dryck och 10 liter övrigt.

Vad gäller vatten så är det inte bara det att vi använder våra vattenresurser som är problemet utan även energiåtgången och det faktum att vi spolar ut en mängd skräp och farliga kemikalier med vårt använda vatten påverkar miljön. Enligt Göteborg Energi står varmvatten för ca 20 procent av hushållets energiåtgång och enligt Svenskt Vatten spolar vi ner 10 000 ton skräp varje år. Dessutom åker det med diverse farliga ämnen och kemikalier med vårt avloppsvatten.

För att värna om miljön bör vi därför tänka på att minska resursförbrukning, använda mindre varmvatten och även fundera på vad som följer med det vatten vi använt ut i miljön. Här kommer lite tips på sådant som Ni som bor hos oss kan tänka på:

  • Om kranar droppar eller toaletter rinner – kontakta fastighetsskötarna! Enligt Göteborg Energi kan det från en droppande kran försvinna 15 000 liter vatten och om det är varmvatten som droppar kan värmekostnaden ligga på ca 400 kr per år. Enligt Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) så kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten på ett år, vilket motsvarar 2 700 badkar.
  • Duscha istället för att bada, duscha snabbt och stäng av vattnet medan du tvålar in dig. Att minska duschen från 15 till 5 minuter kan enligt Göteborg Energi spara 120 liter vatten plus givetvis energiåtgången för att värma upp vattnet.
  • Diska inte under rinnande vatten. Enligt Göteborg Energi kan det gå åt ca 50 – 100 liter vatten när man diskar på detta sätt gentemot 30 liter om vattnet tappas upp.
  • Fyll tvättmaskinen och tvätta inte varmare än du behöver. Oftast är kläderna inte smutsigare än att 40 grader fungerar!
  • Använd miljömärkta tvätt- och diskmedel och dosera rätt! I Göteborg och Mölndal har vi mjukt vatten vilket innebär att Ni kan använda lägsta doseringsanvisningen på paketet!
  • Spola inte toaletten i onödan. Vid varje spolning går det åt ca. 4-8 liter.
  • Häll aldrig ut farligt avfall eller kemikalier i vasken eller i toaletten. Lämna farligt avfall till återvinningscentralen och gamla mediciner till apoteken.
  • Vissa antibakteriella ämnen i t.ex. tandkräm, deodoranter, sportkläder, osv. klarar reningsverken inte av att rena. Ett exempel på ett sådant ämne är triclosan som bl.a. finns i vissa tandkrämer. Undvik att köpa och använda produkter med denna typ av ämnen.

Vi på Bostjärnan önskar Er alla en trevlig vår!
Copyright © 2020 - Bostjärnan AB
All rights reserved.