Göteborg Västerås
Göteborg | Västerås
 
 
Vi är ett familjeföretag som har förvaltat egna hyreshus i snart 50 år. Vi finns i Göteborg och Västerås och är en betydande aktör på båda orterna. Sammanlagt har vi ca 1 600 bostadslägenheter samt en hotell- och kontorsfastighet.
Nytt turschema för Farligt Avfall i Göteborg!
Det är snart dags för Farligt Avfalls-bilens vårtur. För mer info klicka här!
Copyright © 2018 - Bostjärnan AB
All rights reserved.