Göteborg Västerås
Göteborg | Västerås
 
 
Vi är ett familjeföretag som har förvaltat egna hyreshus i mer än 50 år. Vi finns i Göteborg och Västerås och är en betydande aktör på båda orterna. Sammanlagt har vi ca 1 600 bostadslägenheter samt en hotell- och kontorsfastighet.
Gåva till Ukraina!
Vi på Bostjärnan har valt att skänka en gåva till UNCHR för att stödja hjälparbetet i Ukraina. UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda...
Copyright © 2022 - Bostjärnan AB
All rights reserved.