Göteborg Västerås
Göteborg | Västerås
 
 
Vi är ett familjeföretag som har förvaltat egna hyreshus i snart 50 år. Vi finns i Göteborg och Västerås och är en betydande aktör på båda orterna. Sammanlagt har vi ca 1 600 bostadslägenheter samt en hotell- och kontorsfastighet.
Inför valet - hyresgäster är missgynnade!
Inför valet i september kan det finnas anledning att fundera på, och kanske också fråga era politiker om, varför boende i hyresrätt är missgynnat i...
Copyright © 2018 - Bostjärnan AB
All rights reserved.