Göteborg Västerås
Göteborg | Västerås
 
 
Vi är ett familjeföretag som har förvaltat egna hyreshus i mer än 50 år. Vi finns i Göteborg och Västerås och är en betydande aktör på båda orterna. Sammanlagt har vi ca 1 600 bostadslägenheter samt en hotell- och kontorsfastighet.
Fortsatt nyproduktion på Kungsljuset i Västerås!
Vi är i full gång med det fortsatta bygget av 2 hus till på Kungsljuset i Västerås. Det blir totalt 38 st lägenheter, 17 resp. 21 lägenheter i vardera hus. ...
Copyright © 2021 - Bostjärnan AB
All rights reserved.